Ihr Zlato Shop

Ka?enka, Vítek a jejich pohádkové dobrodruství
1,99 € *
ggf. zzgl. Versand

P?íb?h za?íná na louce, kde si hrají dv? d?ti Ka?enka a Vítek. Ti se rozhodnou, e se ve vedlejím lese porozhlédnou po n?jakých zví?átkách. P?i této výprav? si Ka?enka s Vítkem vimnou starých vrátek schovaných za velikým ke?em. Za nimi najdou temnou chodbu a tou se ob? d?ti dostanou do pohádkového sv?ta, kde se seznamují se sta?e?kem Ignácem, králem celé pohádkové ?íe, ?arod?jkou Hedvikou a ostatními pohádkovými bytostmi. Jenome kdesi v Temných skalách je uv?zn?ný zlý, chamtivý ?ernokn?ník Bub?ina, jen chce vechny pohádkové bytosti uv?znit ve zlatých dolech, aby pro n?j t?ili zlato a drahé kameny. Z toho d?vodu musí zni?it královu korunu. Ta toti dohlíí na to, aby celé pohádkové ?íi vládl hodný král. Proto ?arod?jka Hedvika a sta?e?ek Ignác vylou Ka?enku s Vítkem na dobrodrunou výpravu pohádkovým sv?tem, aby ?ernokn?níka Bub?enu zni?ili. Ob? d?ti b?hem svého putování zaívají spoustu napínavých chvil mezi loupeníky, draky ?i piráty. Také se seznámí s hodným oslíkem Matýskem, který jim pomáhá, a dalími zví?átky a sk?ítky. Ka?enka s Vítkem doputují k úkrytu kouzelníka Bub?iny v Temných skalách a snaí se ho p?emoci. Povede se jim to vak nakonec? Samoz?ejm?, e ano. Ale nechte se, d?ti, p?ekvapit jak.

Anbieter: ciando eBooks
Stand: 11.07.2017
Zum Angebot

Stöbern Sie durch unser Sortiment


Alle Angebote

Eine Auswahl unserer Shops

Häufig gesucht